17 มกราคม 2562 คาดเขื่อนจีนปล่อยน้ำ ทำระดับน้ำแม่น้ำโขงผันผวน กระทบเกษตรกรริมฝั่ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1470064

ที่จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย วัดได้ 5.70 เมตร ซึ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์ก่อน 3 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทกวิทยาหนองคาย แจ้งว่าสาเหตุเพราะฝนตกทางตอนเหนือของลาว ประกอบกับเขื่อนไซยะบุรี ของลาว ได้ปล่อยน้ำออกมาเพื่อทดลองกระแสไฟฟ้า จึงทำให้ปริมาณน้ำตั้งแต่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย มีระดับสูงขึ้น ลักษณะดังกล่าว
ทำให้พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ใต้แม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้ง น้ำโขงลดจะมองเห็นฐานพระธาตุที่ล้มเอียงไปตามแม่น้ำโผล่ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา มองเห็นฐานองค์พระธาตุแล้ว แต่เมื่อน้ำโขงขึ้นพรวด 3 เมตร ระดับน้ำท่วมองค์พระธาตุ มองไม่เห็นฐานแล้ว ด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงที่บ้านพร้าวเหนือ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ต้องคอยหมั่นตรวจสอบกระชังปลา และยกกระชังปลาขึ้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งเมื่อน้ำโขงขึ้นเช่นนี้ ก็จะส่งผลให้ปลากระชังได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะน้ำโขงจะขุ่นแดง อาจทำให้ปลาตายได้ จึงต้องเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนที่ จังหวัดนครพนม ในช่วงนี้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ล่าสุดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา พบว่าระดับน้ำโขงได้ผันผวน เพิ่มระดับผิดธรรมชาติ ประมาณ วันละ 20-30 เซนติเมตร ล่าสุดมีระดับที่ประมาณ 3.75 เมตร เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรบางพื้นที่ ซึ่งมีการปรับพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หลังน้ำโขงลด ทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ส่งออกขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยาวไปถึงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว พื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม จำนวนหลาย 1,000 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว แต่ในช่วงนี้ ระดับน้ำโขงเพิ่ม จึงต้องมีการเฝ้าระวัง บางพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ต้องเร่งเก็บผลผลิตขาย ขณะเดียวกันทางด้านเกษตรจังหวัดนครพนม ได้แจ้งเตือนเกษตรกร ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เฝ้าระวังตรวจสอบดูแลพื้นที่การเกษตร ป้องกันความเสียหาย และเลี่ยงการทำการเกษตรในจุดเสี่ยงน้ำโขงท่วม ป้องกันความเสียหาย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดทุนตามมา ส่วนสาเหตุที่ระดับน้ำโขงเพิ่ม คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากประเทศจีน มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนกั้นน้ำโขง ซึ่งจะได้รับผลกระทบทุกปีในช่วงฤดูแล้ง